Å være uvitende om sin egen uvitenhet er den uvitendes sykdom.


Å-være-uvitende-om-egen-uvitenhet-er-den-uvitendes-sykdom
uvitenhetværeuvitendeomegenuvitenheterdenuvitendessykdomÅ værevære uvitendeuvitende omom sinsin egenegen uvitenhetuvitenhet erer denden uvitendesuvitendes sykdomÅ være uvitendevære uvitende omuvitende om sinom sin egensin egen uvitenhetegen uvitenhet eruvitenhet er dener den uvitendesden uvitendes sykdomÅ være uvitende omvære uvitende om sinuvitende om sin egenom sin egen uvitenhetsin egen uvitenhet eregen uvitenhet er denuvitenhet er den uvitendeser den uvitendes sykdomÅ være uvitende om sinvære uvitende om sin egenuvitende om sin egen uvitenhetom sin egen uvitenhet ersin egen uvitenhet er denegen uvitenhet er den uvitendesuvitenhet er den uvitendes sykdom

Den høyeste lykke i livet er vissheten om å være elsket for sin egen skyld, eller rettere sagt: å være elsket til tross for at man er den man er. -Lykke
den-høyeste-lykke-i-livet-er-vissheten-om-å-være-elsket-for-egen-skyld-eller-rettere-sagt-å-være-elsket-til-tross-for-at-man-er-den-man-er
Det er dumt å være for sikker på sin egen visdom. Det er sunt å bli minnet om at den sterkeste kan vakle og den klokeste feile. -Mahatma Gandhi
det-er-dumt-å-være-for-sikker-på-egen-visdom-det-er-sunt-å-bli-minnet-om-at-den-sterkeste-kan-vakle-og-den-klokeste-feile
Bare en tåpe sier han vet; den vise innrømmer sin uvitenhet. -Dumhet
bare-tåpe-sier-han-vet-den-vise-innrømmer-uvitenhet
Mennesket er den ene og suverene herre over sin egen skjebne om det bare vil være det. -Skjebne
mennesket-er-den-ene-og-suverene-herre-over-egen-skjebne-om-det-bare-vil-være-det
I dag er det slik at en kvinne må være sin egen anstandsdame. -Amy Vanderbilt
i-dag-er-det-slik-at-kvinne-må-være-egen-anstandsdame