Å være optimist er å se et elendig fjernsynsprogram og håpe at reprisen blir bedre.


Å-være-optimist-er-å-se-et-elendig-fjernsynsprogram-og-håpe-at-reprisen-blir-bedre
sven sabroeværeoptimisterseetelendigfjernsynsprogramoghåpeatreprisenblirbedreÅ værevære optimistoptimist erer åå sese etet elendigelendig fjernsynsprogramfjernsynsprogram ogog håpehåpe atat reprisenreprisen blirblir bedreÅ være optimistvære optimist eroptimist er åer å seå se etse et elendiget elendig fjernsynsprogramelendig fjernsynsprogram ogfjernsynsprogram og håpeog håpe athåpe at reprisenat reprisen blirreprisen blir bedreÅ være optimist ervære optimist er åoptimist er å seer å se etå se et elendigse et elendig fjernsynsprogramet elendig fjernsynsprogram ogelendig fjernsynsprogram og håpefjernsynsprogram og håpe atog håpe at reprisenhåpe at reprisen blirat reprisen blir bedreÅ være optimist er åvære optimist er å seoptimist er å se eter å se et elendigå se et elendig fjernsynsprogramse et elendig fjernsynsprogram oget elendig fjernsynsprogram og håpeelendig fjernsynsprogram og håpe atfjernsynsprogram og håpe at reprisenog håpe at reprisen blirhåpe at reprisen blir bedre

Jeg vil heller underholde og håpe at folk lærer noe, enn å utdanne og håpe at de blir underholdt. -Underholdning
jeg-vil-heller-underholde-og-håpe-at-folk-lærer-noe-enn-å-utdanne-og-håpe-at-blir-underholdt
Hvis jeg er en elendig forfatter, da har forferdelig mange mennesker elendig smak. -Forfatter
hvis-jeg-er-elendig-forfatter-da-har-forferdelig-mange-mennesker-elendig-smak
Man skal ikke håpe på å være mer enn man kan være. -Være seg selv
man-skal-ikke-håpe-på-å-være-mer-enn-man-kan-være
Verden blir bedre og bedre for hver dag - og verre igjen om kvelden. -Verden
verden-blir-bedre-og-bedre-for-hver-dag-og-verre-igjen-om-kvelden
Optimist, jeg vet det går bra til sist Så lenge jeg lever her er jeg en Optimist -Jahn Teigen
optimist-jeg-vet-det-går-bra-til-sist-så-lenge-jeg-lever-her-er-jeg-optimist
Å være en optimist etter at du har fått alt du ønsker deg, teller ikke. -Optimist
Å-være-optimist-etter-at-du-har-fått-alt-du-ønsker-deg-teller-ikke