Å være mild, tålmodig, taktfull, beskjeden, respektfull, modig, er ikke å være mandig eller kvinnelig, det er å være menneskelig.


Å-være-mild-tålmodig-taktfull-beskjeden-respektfull-modig-er-ikke-å-være-mandig-eller-kvinnelig-det-er-å-være-menneskelig
kvinner og mennværemildtålmodigtaktfullbeskjedenrespektfullmodigerikkemandigellerkvinneligdetmenneskeligÅ værevære milder ikkeikke åå værevære mandigmandig ellereller kvinneligdet erer åå værevære menneskeligÅ være milder ikke åikke å væreå være mandigvære mandig ellermandig eller kvinneligdet er åer å væreå være menneskeliger ikke å væreikke å være mandigå være mandig ellervære mandig eller kvinneligdet er å væreer å være menneskeliger ikke å være mandigikke å være mandig ellerå være mandig eller kvinneligdet er å være menneskelig

Det er stort å være stor, men det er større å være menneskelig. -Menneske
det-er-stort-å-være-stor-men-det-er-større-å-være-menneskelig
Moral er teorien om at enhver menneskelig handling må være enten rett eller gal, og at 99 prosent av dem er gale. -H. L. Mencken
moral-er-teorien-om-at-enhver-menneskelig-handling-må-være-enten-rett-eller-gal-og-at-99-prosent-av-dem-er-gale
Å være eller ikke være: dét er spørsmålet. -William Shakespeare
Å-være-eller-ikke-være-dét-er-spørsmålet
Ensom - det kan være en fra et annet land eller en som er gammel eller en som ikke har noen venner eller er redd. Det kan være en du kjenner, selv om du ikke har tenkt på det. -Ukjent
ensom-det-kan-være-fra-et-annet-land-eller-som-er-gammel-eller-som-ikke-har-noen-venner-eller-er-redd-det-kan-være-du-kjenner-selv-om-du-ikke
Jeg vil helst ikke være noen eller noe, men bare være. -Være til
jeg-vil-helst-ikke-være-noen-eller-noe-men-bare-være
Man behøver ikke være 20 år og ha klesstørrelse null for å være sexy eller verdifull som kvinne. -Kvinner og utseende
man-behøver-ikke-være-20-år-og-klesstørrelse-null-for-å-være-sexy-eller-verdifull-som-kvinne