Å være distré er mer en befrielse enn en byrde.


Å-være-distré-er-mer-befrielse-enn-byrde
christian askø næssværedistréermerbefrielseennbyrdeÅ værevære distrédistré erer mermer enen befrielsebefrielse ennenn enen byrdeÅ være distrévære distré erdistré er merer mer enmer en befrielseen befrielse ennbefrielse enn enenn en byrdeÅ være distré ervære distré er merdistré er mer ener mer en befrielsemer en befrielse ennen befrielse enn enbefrielse enn en byrdeÅ være distré er mervære distré er mer endistré er mer en befrielseer mer en befrielse ennmer en befrielse enn enen befrielse enn en byrde

Ingenting hindrer oss mer fra å være naturlige enn ønsket om å være det. -Være seg selv
ingenting-hindrer-oss-mer-fra-å-være-naturlige-enn-ønsket-om-å-være-det
Å være sytti år ung, er noen ganger langt mer oppmuntrende og håpefullt enn å være førti år gammel. -Oliver Wendell Holmes
Å-være-sytti-år-ung-er-noen-ganger-langt-mer-oppmuntrende-og-håpefullt-enn-å-være-førti-år-gammel
En venn er mer kjær enn himmelens lys; for det ville være bedre for oss at solen var utslukket enn at vi skulle bli uten venner. -Venn
en-venn-er-mer-kjær-enn-himmelens-lys-for-det-ville-være-bedre-for-oss-at-solen-var-utslukket-enn-at-vi-skulle-bli-uten-venner
Man skal ikke håpe på å være mer enn man kan være. -Være seg selv
man-skal-ikke-håpe-på-å-være-mer-enn-man-kan-være
Kjærligheten fryder oss mer enn ekteskapet, på samme måte som romanen fengsler mer enn virkeligheten. -Ekteskap
kjærligheten-fryder-oss-mer-enn-ekteskapet-på-samme-måte-som-romanen-fengsler-mer-enn-virkeligheten
Alle mennesker har mer å by på enn de klarer å vise i løpet av et raskt førsteinntrykk. Men førsteinntrykket betyr mer enn vi tror. -Linda Lai
alle-mennesker-har-mer-å-by-på-enn-klarer-å-vise-i-løpet-av-et-raskt-førsteinntrykk-men-førsteinntrykket-betyr-mer-enn-vi-tror