Å skrive er å glemme. Litteratur er den mest behagelige måten å ignorere livet på.


Å-skrive-er-å-glemme-litteratur-er-den-mest-behagelige-måten-å-ignorere-livet-på
fernando pessoaskriveerglemmelitteraturdenmestbehageligemåtenignorerelivetÅ skriveskrive erer åå glemmelitteratur erer denden mestmest behageligebehagelige måtenmåten åå ignorereignorere livetlivet påÅ skrive erskrive er åer å glemmelitteratur er dener den mestden mest behageligemest behagelige måtenbehagelige måten åmåten å ignorereå ignorere livetignorere livet påÅ skrive er åskrive er å glemmelitteratur er den mester den mest behageligeden mest behagelige måtenmest behagelige måten åbehagelige måten å ignoreremåten å ignorere livetå ignorere livet påÅ skrive er å glemmelitteratur er den mest behageligeer den mest behagelige måtenden mest behagelige måten åmest behagelige måten å ignorerebehagelige måten å ignorere livetmåten å ignorere livet på

Den eneste sikre måten å huske sin kones fødselsdag på, er å glemme den én gang. -Ukjent
den-eneste-sikre-måten-å-huske-kones-fødselsdag-på-er-å-glemme-den-én-gang
Den beste måten å glemme sine egne problemer på, er å ta del i andres. -Problem
den-beste-måten-å-glemme-sine-egne-problemer-på-er-å-ta-del-i-andres
Den beste måten å glemme alle bekymringer på er å gå med sko som er for trange. -Ukjent
den-beste-måten-å-glemme-alle-bekymringer-på-er-å-gå-med-sko-som-er-for-trange
Vi må ikke glemme å le av det helvetes livet. Det er en spøk - men det er den mest alvorlige spøk som finnes. -Livet
vi-må-ikke-glemme-å-le-av-det-helvetes-livet-det-er-spøk-men-det-er-den-mest-alvorlige-spøk-som-finnes
Litteratur er kunsten å skrive noe som vil bli lest to ganger; journalistikk er å skrive noe som umiddelbart vil bli oppfattet. -Journalist
litteratur-er-kunsten-å-skrive-noe-som-vil-bli-lest-to-ganger-journalistikk-er-å-skrive-noe-som-umiddelbart-vil-bli-oppfattet
Livet er Guds roman. La han skrive den. -Livet er
livet-er-guds-roman-la-han-skrive-den