Å skape uten å gi det videre er like meningsløst som å tale uten at noen hører på.


Å-skape-uten-å-gi-det-videre-er-like-meningsløst-som-å-tale-uten-at-noen-hører-på
skapeskapeutengidetvidereerlikemeningsløstsomtaleatnoenhørerÅ skapeskape utenuten åå gigi detdet viderevidere erer likelike meningsløstmeningsløst somsom åå taletale utenuten atat noennoen hørerhører påÅ skape utenskape uten åuten å giå gi detgi det videredet videre ervidere er likeer like meningsløstlike meningsløst sommeningsløst som åsom å taleå tale utentale uten atuten at noenat noen hørernoen hører påÅ skape uten åskape uten å giuten å gi detå gi det videregi det videre erdet videre er likevidere er like meningsløster like meningsløst somlike meningsløst som åmeningsløst som å talesom å tale utenå tale uten attale uten at noenuten at noen hørerat noen hører påÅ skape uten å giskape uten å gi detuten å gi det videreå gi det videre ergi det videre er likedet videre er like meningsløstvidere er like meningsløst somer like meningsløst som ålike meningsløst som å talemeningsløst som å tale utensom å tale uten atå tale uten at noentale uten at noen høreruten at noen hører på

Et liv uten bøker er som en barndom uten eventyr, en ungdom uten kjærlighet, en alderdom uten fred. -Carl Petter Fröhling
et-liv-uten-bøker-er-som-barndom-uten-eventyr-ungdom-uten-kjærlighet-alderdom-uten-fred
Den som søker en venn uten feil, blir uten noen. -Venn
den-som-søker-venn-uten-feil-blir-uten-noen
Av alt levende er mennesket det eneste som drikker uten å være tørst, spiser uten å være sulten - og snakker uten å ha noe å si. -Menneske
av-alt-levende-er-mennesket-det-eneste-som-drikker-uten-å-være-tørst-spiser-uten-å-være-sulten-og-snakker-uten-å-noe-å
Det er bedre å diskutere uten å finne en politisk løsning, enn å påtvinge noen en løsning uten å ha diskutert. -Politikk
det-er-bedre-å-diskutere-uten-å-finne-politisk-løsning-enn-å-påtvinge-noen-løsning-uten-å-diskutert
Det å være med å forandre Norge har vært viktig for meg. Det var tungt noen ganger, å ta kritikk og motbør når det føltes feilaktig, jeg måtte bare tåle det og gå videre. -Videre
det-å-være-med-å-forandre-norge-har-vært-viktig-for-meg-det-var-tungt-noen-ganger-å-ta-kritikk-og-motbør-når-det-føltes-feilaktig-jeg-måtte
Å føle seg takknemlig uten å uttrykke det er som å pakke inn en gave uten å gi den. -William Arthur Ward
Å-føle-seg-takknemlig-uten-å-uttrykke-det-er-som-å-pakke-inn-gave-uten-å-gi-den