Å reise med NSB er en kunst som noen kan og andre ikke kan.


Å-reise-med-nsb-er-kunst-som-noen-kan-og-andre-ikke-kan
togreisemednsberkunstsomnoenkanogandreikkekanÅ reisereise medmed nsbnsb erer enen kunstkunst somsom noennoen kankan ogandre ikkeikke kanÅ reise medreise med nsbmed nsb ernsb er ener en kunsten kunst somkunst som noensom noen kannoen kan ogkan og andreog andre ikkeandre ikke kanÅ reise med nsbreise med nsb ermed nsb er ennsb er en kunster en kunst somen kunst som noenkunst som noen kansom noen kan ognoen kan og andrekan og andre ikkeog andre ikke kanÅ reise med nsb erreise med nsb er enmed nsb er en kunstnsb er en kunst somer en kunst som noenen kunst som noen kankunst som noen kan ogsom noen kan og andrenoen kan og andre ikkekan og andre ikke kan

All kunst er lek. Når en kunstner slutter å leke, kan han ikke skape kunst. -Kunst
all-kunst-er-lek-når-kunstner-slutter-å-leke-kan-han-ikke-skape-kunst
Du kan ikke forstå kunst, spesielt ikke moderne kunst, hvis du ikke forstår at fantasi har verdi i seg selv. -Milan Kundera
du-kan-ikke-forstå-kunst-spesielt-ikke-moderne-kunst-hvis-du-ikke-forstår-at-fantasi-har-verdi-i-seg-selv
Noen spillere kan du være tøff med, andre må kjæles - vi har alle forskjellig spenningsnivå. -Fotball
noen-spillere-kan-du-være-tøff-med-andre-må-kjæles-vi-har-alle-forskjellig-spenningsnivå
En bok som ikke blir lest, kan aldri være kunst. -May Grethe Lerum
en-bok-som-ikke-blir-lest-kan-aldri-være-kunst
Det kan vel være at han som er god i matte og dårlig i fotball får andre mattestykker enn de som ikke kan regne, og han blir vel ikke fratatt blyanten for at han ikke skal bli så mye bedre i matte enn de andre? -Talent
det-kan-vel-være-at-han-som-er-god-i-matte-og-dårlig-i-fotball-får-andre-mattestykker-enn-som-ikke-kan-regne-og-han-blir-vel-ikke-fratatt-blyanten