Å prioritere er å forsømme i riktig rekkefølge.


Å-prioritere-er-å-forsømme-i-riktig-rekkefølge
prioriteringprioritereerforsømmeriktigrekkefølgeÅ prioritereprioritere erer åå forsømmeforsømme ii riktigriktig rekkefølgeÅ prioritere erprioritere er åer å forsømmeå forsømme iforsømme i riktigi riktig rekkefølgeÅ prioritere er åprioritere er å forsømmeer å forsømme iå forsømme i riktigforsømme i riktig rekkefølgeÅ prioritere er å forsømmeprioritere er å forsømme ier å forsømme i riktigå forsømme i riktig rekkefølge

Riktig forstått, riktig møtt, kan lidelse vendes til velsignelse, for den utdyper forståelsen av selvet og livet. -Lidelse
riktig-forstått-riktig-møtt-kan-lidelse-vendes-til-velsignelse-for-den-utdyper-forståelsen-av-selvet-og-livet
Det finnes ingen større synd enn å forsømme dem som trenger en. -Hadith
det-finnes-ingen-større-synd-enn-å-forsømme-dem-som-trenger
Jeg er allergisk mot riktige meninger. Riktige mennesker. Riktige strøk. Riktig litteratur. Riktig kunst. Riktige medisiner. -Herbjørg Wassmo
jeg-er-allergisk-mot-riktige-meninger-riktige-mennesker-riktige-strøk-riktig-litteratur-riktig-kunst-riktige-medisiner
Et riktig anvendt liv er langt nok. -Livet
et-riktig-anvendt-liv-er-langt-nok