Å miste en illusjon innebærer alltid å bli en sannhet rikere. Men den som beklager tapet, er ikke verdig gevinsten.


Å-miste-illusjon-innebærer-alltid-å-bli-sannhet-rikere-men-den-som-beklager-tapet-er-ikke-verdig-gevinsten
arthur schnitzlermisteillusjoninnebæreralltidblisannhetrikeremendensombeklagertapeterikkeverdiggevinstenÅ mistemiste enen illusjonillusjon innebærerinnebærer alltidalltid åå blibli enen sannhetsannhet rikeremen denden somsom beklagerbeklager tapeter ikkeikke verdigverdig gevinstenÅ miste enmiste en illusjonen illusjon innebærerillusjon innebærer alltidinnebærer alltid åalltid å bliå bli enbli en sannheten sannhet rikeremen den somden som beklagersom beklager tapeter ikke verdigikke verdig gevinstenÅ miste en illusjonmiste en illusjon innebæreren illusjon innebærer alltidillusjon innebærer alltid åinnebærer alltid å blialltid å bli enå bli en sannhetbli en sannhet rikeremen den som beklagerden som beklager tapeter ikke verdig gevinstenÅ miste en illusjon innebærermiste en illusjon innebærer alltiden illusjon innebærer alltid åillusjon innebærer alltid å bliinnebærer alltid å bli enalltid å bli en sannhetå bli en sannhet rikeremen den som beklager tapet

Få oppgaver som innebærer store anstrengelser og hardt arbeid ville ha blitt påbegynt hvis vi ikke hadde evnen til å overdrive den gevinsten vi venter oss når de er gjennomført. -Oppgave
få-oppgaver-som-innebærer-store-anstrengelser-og-hardt-arbeid-ville-blitt-påbegynt-hvis-vi-ikke-hadde-evnen-til-å-overdrive-den-gevinsten-vi
Jeg liker ikke å bli intervjuet. Det innebærer alltid en fare for å bli feilsitert, eller det som er enda verre, å bli sitert nøyaktig. -Stanley Kubrick
jeg-liker-ikke-å-bli-intervjuet-det-innebærer-alltid-fare-for-å-bli-feilsitert-eller-det-som-er-enda-verre-å-bli-sitert-nøyaktig
Anse ingen verdig til hat, som du ikke også ville anse verdig til kjærlighet. -Friedrich Hebbel
anse-ingen-verdig-til-hat-som-du-ikke-også-ville-anse-verdig-til-kjærlighet
Den som er verdig til å motta sine dager og sine netter, er også verdig til å motta alt annet fra dere. -Kahlil Gibran
den-som-er-verdig-til-å-motta-sine-dager-og-sine-netter-er-også-verdig-til-å-motta-alt-annet-fra-dere
Den som utfordres av skjebnen beklager seg ikke over betingelsene. -Skjebne
den-som-utfordres-av-skjebnen-beklager-seg-ikke-over-betingelsene
En løgn som inneholder en halv sannhet, er alltid den svarteste blant løgner. -Alfred Tennyson
en-løgn-som-inneholder-halv-sannhet-er-alltid-den-svarteste-blant-løgner