Å mene noe er som å kaste en terning og telle prikkene.


Å-mene-noe-er-som-å-kaste-terning-og-telle-prikkene
meningmenenoeersomkasteterningogtelleprikkeneÅ menemene noenoe erer somsom åå kastekaste enen terningterning ogog telletelle prikkeneÅ mene noemene noe ernoe er somer som åsom å kasteå kaste enkaste en terningen terning ogterning og telleog telle prikkeneÅ mene noe ermene noe er somnoe er som åer som å kastesom å kaste enå kaste en terningkaste en terning ogen terning og telleterning og telle prikkeneÅ mene noe er sommene noe er som ånoe er som å kasteer som å kaste ensom å kaste en terningå kaste en terning ogkaste en terning og telleen terning og telle prikkene

Hvis du skal sette opp et mål, er det alltid greit med noe som du kan telle. -Mål
hvis-du-skal-sette-opp-et-mål-er-det-alltid-greit-med-noe-som-du-kan-telle
Du kan skrike ditt visvas fra parker og torg du kan mene hva fanden du vil du kan mene at jorden er dørgende flat - og endog at den ikke er til. -Ytringsfrihet
du-kan-skrike-ditt-visvas-fra-parker-og-torg-du-kan-mene-hva-fanden-du-vil-du-kan-mene-at-jorden-er-dørgende-flat-og-endog-at-den-ikke-er-til
Damene først! sa matrosen, han skulle kaste noe overbord for å lette lasten. -Danske ordtak
damene-først-sa-matrosen-han-skulle-kaste-noe-overbord-for-å-lette-lasten
Ironi er å si en ting, mene noe annet og antyde en tredje. Ironi er helgardering, borte, hjemme og uavgjort. -Ironi
ironi-er-å-ting-mene-noe-annet-og-antyde-tredje-ironi-er-helgardering-borte-hjemme-og-uavgjort
Vi teller ikke en manns år før han ikke har noe annet å telle. -Menn og alder
vi-teller-ikke-manns-år-før-han-ikke-har-noe-annet-å-telle
Et liv er bare som å telle til én ... -Livet er
et-liv-er-bare-som-å-telle-til-én