Å leve et konsekvent liv, ville noe i verden, ville det med alvor - det koster.


Å-leve-et-konsekvent-liv-ville-noe-i-verden-ville-det-med-alvor-det-koster
bjørnstjerne bjørnsonleveetkonsekventlivvillenoeverdendetmedalvorkosterÅ leveleve etet konsekventkonsekvent livville noenoe ii verdenville detdet medmed alvordetdet kosterÅ leve etleve et konsekventet konsekvent livville noe inoe i verdenville det meddet med alvormed alvordet kosterÅ leve et konsekventleve et konsekvent livville noe i verdenville det med alvordet med alvorÅ leve et konsekvent livville det med alvor

Om alle mennesker hadde en hage å stelle med, ville verden endelig få leve i fred. -John Beverley Nichols
om-alle-mennesker-hadde-hage-å-stelle-med-ville-verden-endelig-få-leve-i-fred
Hva jeg ville ha gjort annerledes hvis jeg fikk leve livet mitt om igjen? Da ville jeg hatt midtskill. -Leve
hva-jeg-ville-gjort-annerledes-hvis-jeg-fikk-leve-livet-mitt-om-igjen-da-ville-jeg-hatt-midtskill
Livet ville ikke være verdt å leve hvis jeg bekymret meg like mye over fremtiden som over nåtiden. Når ting er på sitt verste, skjer det alltid noe. -William Somerset Maugham
livet-ville-ikke-være-verdt-å-leve-hvis-jeg-bekymret-meg-like-mye-over-fremtiden-som-over-nåtiden-når-ting-er-på-sitt-verste-skjer-det-alltid
Hvis menneskene bare våget å snakke helt åpent med hverandre, ville det være betydelig færre sorger i verden om hundre år. -Åpenhet
hvis-menneskene-bare-våget-å-snakke-helt-åpent-med-hverandre-ville-det-være-betydelig-færre-sorger-i-verden-om-hundre-år
Målestokken for et menneskes sanne karakter er hva det ville gjøre dersom det visste at dets gjerninger aldri ville bli oppdaget. -Thomas Babington Macaulay
målestokken-for-et-menneskes-sanne-karakter-er-hva-det-ville-gjøre-dersom-det-visste-at-dets-gjerninger-aldri-ville-bli-oppdaget