Å leve er ikke nok, vi trenger alle frihet, solskinn, mat og erotikk!


Å-leve-er-ikke-nok-vi-trenger-alle-frihet-solskinn-mat-og-erotikk
sex og erotikkleveerikkenokvitrengerallefrihetsolskinnmatogerotikkÅ leveleve erer ikkeikke nokvi trengertrenger allealle frihetmat ogog erotikkÅ leve erleve er ikkeer ikke nokvi trenger alletrenger alle frihetmat og erotikkÅ leve er ikkeleve er ikke nokvi trenger alle frihetÅ leve er ikke nok

Å leve er ikke nok. Solskinn, frihet og en liten blomst må man ha. -Leve
Å-leve-er-ikke-nok-solskinn-frihet-og-liten-blomst-må-man
Ungdom er ikke nok. Og kjærlighet er ikke nok. Og suksess er ikke nok. Og kunne vi oppnå det, ville ikke nok være nok. -Mignon McLaughlin
ungdom-er-ikke-nok-og-kjærlighet-er-ikke-nok-og-suksess-er-ikke-nok-og-kunne-vi-oppnå-det-ville-ikke-nok-være-nok
Jeg får aldri nok. Jeg vil drømme at jeg løper helt til verdens ende etter mer. Jeg vil leve, leve, leve -Stein Mehren
jeg-får-aldri-nok-jeg-vil-drømme-at-jeg-løper-helt-til-verdens-ende-etter-mer-jeg-vil-leve-leve-leve
Man trenger styrke for å overleve. Man trenger mot for å leve. -Ukjent
man-trenger-styrke-for-å-overleve-man-trenger-mot-for-å-leve
Jeg trenger en søyle av trygghet til å lene meg mot gjennom livet. Jeg trenger det, skjønner du, for det er så værhardt å leve! -Ragnhild Bakke Waale
jeg-trenger-søyle-av-trygghet-til-å-lene-meg-mot-gjennom-livet-jeg-trenger-det-skjønner-du-for-det-er-så-værhardt-å-leve
Avstanden mellom erotikk og gammelnorsk er ikke så stor som du tror. -Helene Uri
avstanden-mellom-erotikk-og-gammelnorsk-er-ikke-så-stor-som-du-tror