Å leve er ikke nok. Solskinn, frihet og en liten blomst må man ha.


Å-leve-er-ikke-nok-solskinn-frihet-og-liten-blomst-må-man
leveleveerikkenoksolskinnfrihetoglitenblomstmanÅ leveleve erer ikkeikke nokfrihet ogog enen litenliten blomstblomst måmå manman haÅ leve erleve er ikkeer ikke nokfrihet og enog en litenen liten blomstliten blomst måblomst må manmå man haÅ leve er ikkeleve er ikke nokfrihet og en litenog en liten blomsten liten blomst måliten blomst må manblomst må man haÅ leve er ikke nokfrihet og en liten blomstog en liten blomst måen liten blomst må manliten blomst må man ha

Å leve er ikke nok, vi trenger alle frihet, solskinn, mat og erotikk! -Sex og erotikk
Å-leve-er-ikke-nok-vi-trenger-alle-frihet-solskinn-mat-og-erotikk
Det kan ikke eksistere demokrati uten bestemte regler. De kan ha frihet som innhold, men frihet betyr ikke at man skal gå på feil side av gaten. -Indira Gandhi
det-kan-ikke-eksistere-demokrati-uten-bestemte-regler-de-kan-frihet-som-innhold-men-frihet-betyr-ikke-at-man-skal-gå-på-feil-side-av-gaten
Ungdom er ikke nok. Og kjærlighet er ikke nok. Og suksess er ikke nok. Og kunne vi oppnå det, ville ikke nok være nok. -Mignon McLaughlin
ungdom-er-ikke-nok-og-kjærlighet-er-ikke-nok-og-suksess-er-ikke-nok-og-kunne-vi-oppnå-det-ville-ikke-nok-være-nok
Egoisme er ikke å leve som man selv ønsker å leve. Det er å be andre leve som man selv ønsker å leve. -Oscar Wilde
egoisme-er-ikke-å-leve-som-man-selv-ønsker-å-leve-det-er-å-be-andre-leve-som-man-selv-ønsker-å-leve
Når man er tretti, er man gammel nok til å vite hva man gjør, men fortsatt ung nok til likevel å gjøre det. -Brigitte Bardot
når-man-er-tretti-er-man-gammel-nok-til-å-vite-hva-man-gjør-men-fortsatt-ung-nok-til-likevel-å-gjøre-det
Jeg får aldri nok. Jeg vil drømme at jeg løper helt til verdens ende etter mer. Jeg vil leve, leve, leve -Stein Mehren
jeg-får-aldri-nok-jeg-vil-drømme-at-jeg-løper-helt-til-verdens-ende-etter-mer-jeg-vil-leve-leve-leve