Å legge skjul på sannheten er det første skritt mot løgnen.


Å-legge-skjul-på-sannheten-er-det-første-skritt-mot-løgnen
walter scottleggeskjulsannhetenerdetførsteskrittmotløgnenÅ leggelegge skjulskjul påpå sannhetensannheten erer detdet førsteførste skrittskritt motmot løgnenÅ legge skjullegge skjul påskjul på sannhetenpå sannheten ersannheten er deter det førstedet første skrittførste skritt motskritt mot løgnenÅ legge skjul pålegge skjul på sannhetenskjul på sannheten erpå sannheten er detsannheten er det førsteer det første skrittdet første skritt motførste skritt mot løgnenÅ legge skjul på sannhetenlegge skjul på sannheten erskjul på sannheten er detpå sannheten er det førstesannheten er det første skritter det første skritt motdet første skritt mot løgnen

Og derfor tror jeg også nå at De er på rett vei - til kamp mot løgnen; ti det er bedre å slite seg opp i den kamp enn leve fredsommelig med løgnen i samme stue! -Løgn
og-derfor-tror-jeg-også-nå-at-de-er-på-rett-vei-til-kamp-mot-løgnen-ti-det-er-bedre-å-slite-seg-opp-i-den-kamp-enn-leve-fredsommelig-med
Å lyve overfor andre er et uskyldig spill - en tilfredstillelse av forfengeligheten. Å lyve overfor seg selv er alltid å øve vold mot sannheten - et skritt bort fra livets krav. -Leo Tolstoj
Å-lyve-overfor-andre-er-et-uskyldig-spill-tilfredstillelse-av-forfengeligheten-Å-lyve-overfor-seg-selv-er-alltid-å-øve-vold-mot-sannheten-et
Sannheten er uten tvil vakker, men det er også løgnen. -Sannhet
sannheten-er-uten-tvil-vakker-men-det-er-også-løgnen
Ja, det er jo det første skritt som koster, sier man. -Henrik Ibsen
ja-det-er-jo-det-første-skritt-som-koster-sier-man
Det første skritt når du skal løse et problem, er å fortelle noen om det. -Ukjent
det-første-skritt-når-du-skal-løse-et-problem-er-å-fortelle-noen-om-det
Løgnen løper sprint, men sannheten løper maraton. -Løgn
løgnen-løper-sprint-men-sannheten-løper-maraton