Å lære musikk ved å lese om det, er som å elske per brev.


Å-lære-musikk-ved-å-lese-om-det-er-som-å-elske-per-brev
luciano pavarottilæremusikkvedleseomdetersomelskeperbrevÅ lærelære musikkmusikk vedved åå leselese omom deter somsom åå elskeelske perper brevÅ lære musikklære musikk vedmusikk ved åved å leseå lese omlese om deter som åsom å elskeå elske perelske per brevÅ lære musikk vedlære musikk ved åmusikk ved å leseved å lese omå lese om deter som å elskesom å elske perå elske per brevÅ lære musikk ved ålære musikk ved å lesemusikk ved å lese omved å lese om deter som å elske persom å elske per brev

Vi kan bare lære å elske gjennom å elske. -Iris Murdoch
vi-kan-bare-lære-å-elske-gjennom-å-elske
Et brev er det fineste og kosteligste som i verden fins. Den rikeste gave et menneske kan få; et brev. -Agnar Mykle
et-brev-er-det-fineste-og-kosteligste-som-i-verden-fins-den-rikeste-gave-et-menneske-kan-få-et-brev
Bare ved å lære å elske hverandre kan vi redde vår verden. Bare kjærlighet kan overvinne alt. -Samfunnsansvar
bare-ved-å-lære-å-elske-hverandre-kan-vi-redde-vår-verden-bare-kjærlighet-kan-overvinne-alt
Jeg husker den dagen jeg kunne lese. Det har jeg aldri glemt. Jeg satt på gulvet ved siden av bokhyllen, og så kunne jeg lese. Det betød at jeg kunne velge selv. -Anne-Cath Vestly
jeg-husker-den-dagen-jeg-kunne-lese-det-har-jeg-aldri-glemt-jeg-satt-på-gulvet-ved-siden-av-bokhyllen-og-så-kunne-jeg-lese-det-betød-at-jeg
I politikk er det som ved konserter: Utrente ører tror det er musikk allerede når orkesteret stemmer instrumentene. -Politikk
i-politikk-er-det-som-ved-konserter-utrente-ører-tror-det-er-musikk-allerede-når-orkesteret-stemmer-instrumentene
Fremfor alt må menneskene lære å elske livet. -Livet
fremfor-alt-må-menneskene-lære-å-elske-livet