Å kunne gi og tåle formaninger er et karakteristisk trekk ved sant vennskap.


Å-kunne-gi-og-tåle-formaninger-er-et-karakteristisk-trekk-ved-sant-vennskap
vennskapkunnegiogtåleformaningereretkarakteristisktrekkvedsantvennskapÅ kunnekunne gigi ogog tåletåle formaningerformaninger erer etet karakteristiskkarakteristisk trekktrekk vedved santsant vennskapÅ kunne gikunne gi oggi og tåleog tåle formaningertåle formaninger erformaninger er eter et karakteristisket karakteristisk trekkkarakteristisk trekk vedtrekk ved santved sant vennskapÅ kunne gi ogkunne gi og tålegi og tåle formaningerog tåle formaninger ertåle formaninger er etformaninger er et karakteristisker et karakteristisk trekket karakteristisk trekk vedkarakteristisk trekk ved santtrekk ved sant vennskapÅ kunne gi og tålekunne gi og tåle formaningergi og tåle formaninger erog tåle formaninger er ettåle formaninger er et karakteristiskformaninger er et karakteristisk trekker et karakteristisk trekk vedet karakteristisk trekk ved santkarakteristisk trekk ved sant vennskap

Å være rask med tilgivelse, er et trekk ved den sjenerøse. Men å være rask med hevn, er et trekk ved den smålige. -Hadith
Å-være-rask-med-tilgivelse-er-et-trekk-ved-den-sjenerøse-men-å-være-rask-med-hevn-er-et-trekk-ved-den-smålige
Det er stor forskjell på vennskap basert på nytte og vennskap basert på oppriktighet. Bare det siste fortjener navnet sant vennskap. -Vennskap
det-er-stor-forskjell-på-vennskap-basert-på-nytte-og-vennskap-basert-på-oppriktighet-bare-det-siste-fortjener-navnet-sant-vennskap
Hva vinner løgneren med løgnen? At menneskene ikke lenger tror at de kan tale sant. -Løgn
hva-vinner-løgneren-med-løgnen-at-menneskene-ikke-lenger-tror-at-kan-tale-sant
Vennskap vil ikke tåle belastningen av veldig mange gode råd særlig lenge. -Råd
vennskap-vil-ikke-tåle-belastningen-av-veldig-mange-gode-råd-særlig-lenge
Det er ikke vanskelig å finne trekk ved det norske samfunn som minner om vikingtiden. -Norge og nordmenn
det-er-ikke-vanskelig-å-finne-trekk-ved-det-norske-samfunn-som-minner-om-vikingtiden
Om vennskap og kjærlighet bør man ikke tale meget - og meget sakte. -Vennskap og kjærlighet
om-vennskap-og-kjærlighet-bør-man-ikke-tale-meget-og-meget-sakte