Å si ja til livet er å si ja til seg selv.


Å-ja-til-livet-er-å-ja-til-seg-selv
livetjatillivetersegselvsi jaja tiltil livetlivet erer åsi jaja tiltil segseg selvÅ si jasi ja tilja til livettil livet erlivet er åer å siå si jasi ja tilja til segtil seg selvÅ si ja tilsi ja til livetja til livet ertil livet er ålivet er å sier å si jaå si ja tilsi ja til segja til seg selvÅ si ja til livetsi ja til livet erja til livet er åtil livet er å silivet er å si jaer å si ja tilå si ja til segsi ja til seg selv

Hvis Gud plutselig ble dømt til å leve det livet han dømte menneskene til, ville han tatt livet av seg. -Gud
hvis-gud-plutselig-ble-dømt-til-å-leve-det-livet-han-dømte-menneskene-til-ville-han-tatt-livet-av-seg
Et barn er klokt og realistisk av natur. Overlatt til seg selv uten voksnes forslag, vil det utvikle seg så langt det er i stand til å utvikle seg. -Barn
et-barn-er-klokt-og-realistisk-av-natur-overlatt-til-seg-selv-uten-voksnes-forslag-vil-det-utvikle-seg-så-langt-det-er-i-stand-til-å-utvikle-seg
Gleda er mest alt for stor til å bera. Hei du vesle, velkommen til jord! Ubrukt er livet ditt, open ligg verda og ventar, og gler seg til dine spor. -Ingvar Moe
gleda-er-mest-alt-for-stor-til-å-bera-hei-du-vesle-velkommen-til-jord-ubrukt-er-livet-ditt-open-ligg-verda-og-ventar-og-gler-seg-til-dine-spor
Gud unte selv den minste skapning å være til, og å være til som seg selv. -Være seg selv
gud-unte-selv-den-minste-skapning-å-være-til-og-å-være-til-som-seg-selv