Å holde henne i hånden var nesten ikke til å bære, jeg kjente hele tiden en trang til å trekke hånden til meg for å få slutt på denne uutholdelige lykken.


Å-holde-henne-i-hånden-var-nesten-ikke-til-å-bære-jeg-kjente-hele-tiden-trang-til-å-trekke-hånden-til-meg-for-å-få-slutt-på-denne
karl ove knausgårdholdehennehåndenvarnestenikketilbærejegkjenteheletidentrangtrekkemegforsluttdenneuutholdeligelykkenÅ holdeholde hennehenne ii håndenhånden varvar nestennesten ikkeikke tiltil åå bærejeg kjentekjente helehele tidentiden enen trangtrang tiltil åå trekketrekke håndenhånden tiltil megmeg forfå sluttslutt påpå dennedenne uutholdeligeuutholdelige lykkenÅ holde henneholde henne ihenne i håndeni hånden varhånden var nestenvar nesten ikkenesten ikke tilikke til åtil å bærejeg kjente helekjente hele tidenhele tiden entiden en trangen trang tiltrang til åtil å trekkeå trekke håndentrekke hånden tilhånden til megtil meg formeg for åfor å fåå få sluttfå slutt påslutt på dennepå denne uutholdeligedenne uutholdelige lykken

Min livsoppgave har hele tiden vært å trives i eget selskap og vite at jeg kan hjelpe meg selv. At jeg har en person inne i meg som kan holde meg i hånden når det røyner på som verst. -Anneli Drecker
min-livsoppgave-har-hele-tiden-vært-å-trives-i-eget-selskap-og-vite-at-jeg-kan-hjelpe-meg-selv-at-jeg-har-person-inne-i-meg-som-kan-holde-meg-i
Et barn som rekker ut hånden for å hjelpe et lidende dyr, vil en dag rekke ut hånden til sin neste. -Albert Schweitzer
et-barn-som-rekker-ut-hånden-for-å-hjelpe-et-lidende-dyr-vil-dag-rekke-ut-hånden-til-neste
Jeg føler meg beæret over å få ta en modig iraker i hånden, som har fått hånden sin kuttet av av Saddam Hussein. -Dumt sagt
jeg-føler-meg-beæret-over-å-få-ta-modig-iraker-i-hånden-som-har-fått-hånden-kuttet-av-av-saddam-hussein
Jeg er kommet hit bærende på en olivengren i den ene hånden og en frihetskjempers gevær i den andre. La ikke olivengrenen falle fra hånden min. -Frihet
jeg-er-kommet-hit-bærende-på-olivengren-i-den-ene-hånden-og-frihetskjempers-gevær-i-den-andre-la-ikke-olivengrenen-falle-fra-hånden-min
Jeg satte meg i stolen ved vinduet, og tenkte at det går an å være lykkelig, det var ikke så vanskelig likevel, det var bare så uvant og lykken var en forvirrende bukett å holde. -Lykke
jeg-satte-meg-i-stolen-ved-vinduet-og-tenkte-at-det-går-an-å-være-lykkelig-det-var-ikke-så-vanskelig-likevel-det-var-bare-så-uvant-og-lykken-var