Å hamre ut et dikt er en slags gullsmedkunst.


Å-hamre-ut-et-dikt-er-slags-gullsmedkunst
poesihamreutetdikterslagsgullsmedkunstÅ hamrehamre utut etet diktdikt erer enen slagsslags gullsmedkunstÅ hamre uthamre ut etut et diktet dikt erdikt er ener en slagsen slags gullsmedkunstÅ hamre ut ethamre ut et diktut et dikt eret dikt er endikt er en slagser en slags gullsmedkunstÅ hamre ut et dikthamre ut et dikt erut et dikt er enet dikt er en slagsdikt er en slags gullsmedkunst

Alt var en slags ingenting, og et menneske var et slags ingenting også. -Ingenting
alt-var-slags-ingenting-og-et-menneske-var-et-slags-ingenting-også
Et maleri er et dikt uten ord. -Konfucius
et-maleri-er-et-dikt-uten-ord
Alle virkelige dikt er spunnet av sorg. -Poesi
alle-virkelige-dikt-er-spunnet-av-sorg
Våren er kommet tilbake. Jorden ligner et barn som kan dikt. -Vår
våren-er-kommet-tilbake-jorden-ligner-et-barn-som-kan-dikt