Å granske et problem betyr i virkeligheten å løse det.


Å-granske-et-problem-betyr-i-virkeligheten-å-løse-det
mao zedonggranskeetproblembetyrvirkelighetenløsedetÅ granskegranske etet problemproblem betyrbetyr ii virkelighetenvirkeligheten åå løseløse detÅ granske etgranske et problemet problem betyrproblem betyr ibetyr i virkeligheteni virkeligheten åvirkeligheten å løseå løse detÅ granske et problemgranske et problem betyret problem betyr iproblem betyr i virkelighetenbetyr i virkeligheten åi virkeligheten å løsevirkeligheten å løse detÅ granske et problem betyrgranske et problem betyr iet problem betyr i virkelighetenproblem betyr i virkeligheten åbetyr i virkeligheten å løsei virkeligheten å løse det

Den enkleste måten å løse et problem på er å velge et lett et. -Problem
den-enkleste-måten-å-løse-et-problem-på-er-å-velge-et-lett-et
Det første skritt når du skal løse et problem, er å fortelle noen om det. -Ukjent
det-første-skritt-når-du-skal-løse-et-problem-er-å-fortelle-noen-om-det
Et problem klart stilt er et problem halvt løst. -Problem
et-problem-klart-stilt-er-et-problem-halvt-løst
Enhver løsning på et problem er et nytt problem. -Løsning
enhver-løsning-på-et-problem-er-et-nytt-problem
Vi vil ei granske hjerter eller nyrer; – det er ei verv for støv, men for dets styrer. -Henrik Ibsen
vi-vil-ei-granske-hjerter-eller-nyrer-det-er-ei-verv-for-støv-men-for-dets-styrer
For det var ikke slik at språket innhyllet virkeligheten i sine stemninger, men omvendt, at virkeligheten steg fram fra dem. -Språk
for-det-var-ikke-slik-at-språket-innhyllet-virkeligheten-i-sine-stemninger-men-omvendt-at-virkeligheten-steg-fram-fra-dem