Å gi en mann frihet, er som å gi en hund datamaskin: All sannsynlighet taler for at han ikke klarer å bruke den.


Å-gi-mann-frihet-er-som-å-gi-hund-datamaskin-all-sannsynlighet-taler-for-at-han-ikke-klarer-å-bruke-den
bette-jane raphaelgimannfrihetersomhunddatamaskinallsannsynlighettalerforathanikkeklarerbrukedenÅ gigi enen mannmann friheter somsom åå gigi enen hundhund datamaskinall sannsynlighetsannsynlighet talertaler forat hanhan ikkeikke klarerklarer åå brukebruke denÅ gi engi en mannen mann friheter som åsom å giå gi engi en hunden hund datamaskinall sannsynlighet talersannsynlighet taler fortaler for atfor at hanat han ikkehan ikke klarerikke klarer åklarer å brukeå bruke denÅ gi en manngi en mann friheter som å gisom å gi enå gi en hundgi en hund datamaskinall sannsynlighet taler forsannsynlighet taler for attaler for at hanfor at han ikkeat han ikke klarerhan ikke klarer åikke klarer å brukeklarer å bruke denÅ gi en mann friheter som å gi ensom å gi en hundå gi en hund datamaskinall sannsynlighet taler for atsannsynlighet taler for at hantaler for at han ikkefor at han ikke klarerat han ikke klarer åhan ikke klarer å brukeikke klarer å bruke den

En klok hustru gir sin mann akkurat så stor frihet at han ikke kommer på tanken å misbruke den. -Anne Morrow Lindbergh
en-klok-hustru-gir-mann-akkurat-så-stor-frihet-at-han-ikke-kommer-på-tanken-å-misbruke-den
Hva er det for slags mennesker som ikke tåler å se blod, men som klarer å se tårer? -Tåre
hva-er-det-for-slags-mennesker-som-ikke-tåler-å-se-blod-men-som-klarer-å-se-tårer
En kvinne kan tenkes å tilgi en mann som ikke prøver å forføre henne, men aldri en mann som ikke benytter sjansen når han får den. -Charles-Maurice de Talleyrand
en-kvinne-kan-tenkes-å-tilgi-mann-som-ikke-prøver-å-forføre-henne-men-aldri-mann-som-ikke-benytter-sjansen-når-han-får-den
Den stokk som slår en sort hund, kan også slå en hvit hund. -Hund
den-stokk-som-slår-sort-hund-kan-også-slå-hvit-hund
At en hund biter en mann, det er ingen nyhet, for det skjer så ofte. Men at en mann biter en hund, det er en nyhet. -Nyhet
at-hund-biter-mann-det-er-ingen-nyhet-for-det-skjer-så-ofte-men-at-mann-biter-hund-det-er-nyhet