Å gi et intervju er kunsten å svare på alt uten å røpe noe.


Å-gi-et-intervju-er-kunsten-å-svare-på-alt-uten-å-røpe-noe
stein mehrengietintervjuerkunstensvarealtutenrøpenoeÅ gigi etet intervjuintervju erer kunstenkunsten åå svaresvare påpå altalt utenuten åå røperøpe noeÅ gi etgi et intervjuet intervju erintervju er kunstener kunsten åkunsten å svareå svare påsvare på altpå alt utenalt uten åuten å røpeå røpe noeÅ gi et intervjugi et intervju eret intervju er kunstenintervju er kunsten åer kunsten å svarekunsten å svare påå svare på altsvare på alt utenpå alt uten åalt uten å røpeuten å røpe noeÅ gi et intervju ergi et intervju er kunstenet intervju er kunsten åintervju er kunsten å svareer kunsten å svare påkunsten å svare på altå svare på alt utensvare på alt uten åpå alt uten å røpealt uten å røpe noe

Av alt levende er mennesket det eneste som drikker uten å være tørst, spiser uten å være sulten - og snakker uten å ha noe å si. -Menneske
av-alt-levende-er-mennesket-det-eneste-som-drikker-uten-å-være-tørst-spiser-uten-å-være-sulten-og-snakker-uten-å-noe-å
Hvis du ikke klarer å svare på hvorfor du gjør noe, så er det den rette tingen å gjøre. -Justin Timberlake
hvis-du-ikke-klarer-å-svare-på-hvorfor-du-gjør-noe-så-er-det-den-rette-tingen-å-gjøre
Jeg har sett et intervju med Hilde Frafjord Johnson med tittelen «misjonærstillingen». Men jeg har ennå ikke sett noe resultat av det. -Dumt sagt
jeg-har-sett-et-intervju-med-hilde-frafjord-johnson-med-tittelen-misjonærstillingen-men-jeg-har-ennå-ikke-sett-noe-resultat-av-det
En koalisjon er kunsten å gå med høyre sko på venstre fot uten å få gnagsår. -Guy Mollet
en-koalisjon-er-kunsten-å-gå-med-høyre-sko-på-venstre-fot-uten-å-få-gnagsår
Kunsten å være kjedelig er å si alt. -Voltaire
kunsten-å-være-kjedelig-er-å-alt
I kunsten er det vanskelig å si noe som er like godt som ikke å si noe. -Kunst
i-kunsten-er-det-vanskelig-å-noe-som-er-like-godt-som-ikke-å-noe