Å gå i kirken gjør deg ikke mer til en kristen enn det å gå i garasjen gjør deg til en bil.


Å-gå-i-kirken-gjør-deg-ikke-mer-til-kristen-enn-det-å-gå-i-garasjen-gjør-deg-til-bil
ukjentkirkengjørdegikkemertilkristenenndetgarasjenbili kirkenkirken gjørgjør degdeg ikkeikke mermer tiltil enen kristenkristen ennenn detdet åi garasjengarasjen gjørgjør degdeg tiltil enen bilgå i kirkeni kirken gjørkirken gjør deggjør deg ikkedeg ikke merikke mer tilmer til entil en kristenen kristen ennkristen enn detenn det ådet å gågå i garasjeni garasjen gjørgarasjen gjør deggjør deg tildeg til entil en bilÅ gå i kirkengå i kirken gjøri kirken gjør degkirken gjør deg ikkegjør deg ikke merdeg ikke mer tilikke mer til enmer til en kristentil en kristen ennen kristen enn detkristen enn det åenn det å gådet å gå iå gå i garasjengå i garasjen gjøri garasjen gjør deggarasjen gjør deg tilgjør deg til endeg til en bilÅ gå i kirken gjørgå i kirken gjør degi kirken gjør deg ikkekirken gjør deg ikke mergjør deg ikke mer tildeg ikke mer til enikke mer til en kristenmer til en kristen enntil en kristen enn deten kristen enn det åkristen enn det å gåenn det å gå idet å gå i garasjenå gå i garasjen gjørgå i garasjen gjør degi garasjen gjør deg tilgarasjen gjør deg til engjør deg til en bil

Sinne gjør deg mindre, men tilgivelse tvinger deg til å vokse deg større enn du var. -Temperament og sinne
sinne-gjør-deg-mindre-men-tilgivelse-tvinger-deg-til-å-vokse-deg-større-enn-du-var
Noen påstår at jeg er kjepphøy - kanskje er jeg det. Men jeg tror du må være det. Du må tro på deg selv når ingen andre gjør det - det gjør deg til en vinner. -Venus Williams
noen-påstår-at-jeg-er-kjepphøy-kanskje-er-jeg-det-men-jeg-tror-du-må-være-det-du-må-tro-på-deg-selv-når-ingen-andre-gjør-det-det-gjør
En bil er et teknisk hjelpemiddel som gjør oss i stand til å nå neste verksted langt raskere og enklere enn vi ville klart til fots. -Helmar Nahr
en-bil-er-et-teknisk-hjelpemiddel-som-gjør-oss-i-stand-til-å-nå-neste-verksted-langt-raskere-og-enklere-enn-vi-ville-klart-til-fots
En diplomat er en som kan be deg dra til helvete på en måte som gjør at du begynner å glede deg til turen. -Ukjent
en-diplomat-er-som-kan-be-deg-dra-til-helvete-på-måte-som-gjør-at-du-begynner-å-glede-deg-til-turen
Jo mer du liker deg selv, jo mindre er du som alle andre, noe som gjør deg unik. -Være seg selv
jo-mer-du-liker-deg-selv-jo-mindre-er-du-som-alle-andre-noe-som-gjør-deg-unik