Å frigjøre seg er ingen kunst, det vanskelige er å være fri.


Å-frigjøre-seg-er-ingen-kunst-det-vanskelige-er-å-være-fri
andré gidefrigjøresegeringenkunstdetvanskeligeværefriÅ frigjørefrigjøre segseg erer ingeningen kunstdet vanskeligevanskelige erer åå værevære friÅ frigjøre segfrigjøre seg erseg er ingener ingen kunstdet vanskelige ervanskelige er åer å væreå være friÅ frigjøre seg erfrigjøre seg er ingenseg er ingen kunstdet vanskelige er åvanskelige er å væreer å være friÅ frigjøre seg er ingenfrigjøre seg er ingen kunstdet vanskelige er å værevanskelige er å være fri

Det er ingen liten kunst å sove, for å mestre den må man være våken hele dagen. -Søvn
det-er-ingen-liten-kunst-å-sove-for-å-mestre-den-må-man-være-våken-hele-dagen
Jeg er fri! Jeg er fri! Jeg er fri! Mitt fangenskaps liv er forbi! Jeg er fri som en fugl! Jeg er fri! -Henrik Ibsen
jeg-er-fri-jeg-er-fri-jeg-er-fri-mitt-fangenskaps-liv-er-forbi-jeg-er-fri-som-fugl-jeg-er-fri
Politikk er ikke bare det muliges kunst. Det bør også være det umuliges kunst. -Politikk
politikk-er-ikke-bare-det-muliges-kunst-det-bør-også-være-det-umuliges-kunst
Kunst er det man ikke kan. Hvis man kunne, var det jo ingen kunst. -Storm P
kunst-er-det-man-ikke-kan-hvis-man-kunne-var-det-jo-ingen-kunst
La meg en gang for alle få slått fast: Å snakke om kunst for kunstens egen skyld, kunst som står over klassene, det er det samme som å kreve en kunst for småborgerlige intelektuelle. -Dag Solstad
la-meg-gang-for-alle-få-slått-fast-Å-snakke-om-kunst-for-kunstens-egen-skyld-kunst-som-står-over-klassene-det-er-det-samme-som-å-kreve-kunst
Du kan ikke forstå kunst, spesielt ikke moderne kunst, hvis du ikke forstår at fantasi har verdi i seg selv. -Milan Kundera
du-kan-ikke-forstå-kunst-spesielt-ikke-moderne-kunst-hvis-du-ikke-forstår-at-fantasi-har-verdi-i-seg-selv