Å finne seg selv er aldri mer å måtte bevise seg selv.


Å-finne-seg-selv-er-aldri-mer-å-måtte-bevise-seg-selv
christian askø næssfinnesegselveraldrimermåttebeviseselvÅ finnefinne segseg selvselv erer aldrialdri mermer åå måttemåtte bevisebevise segseg selvÅ finne segfinne seg selvseg selv erselv er aldrier aldri meraldri mer åmer å måtteå måtte bevisemåtte bevise segbevise seg selvÅ finne seg selvfinne seg selv erseg selv er aldriselv er aldri merer aldri mer åaldri mer å måttemer å måtte beviseå måtte bevise segmåtte bevise seg selvÅ finne seg selv erfinne seg selv er aldriseg selv er aldri merselv er aldri mer åer aldri mer å måttealdri mer å måtte bevisemer å måtte bevise segå måtte bevise seg selv

En helgen kan tilgi seg selv en synd, men en verdensmann kan aldri tilgi seg selv en fadese. -Tilgivelse
en-helgen-kan-tilgi-seg-selv-synd-men-verdensmann-kan-aldri-tilgi-seg-selv-fadese
Å finne seg selv kan være straffen for å lete. -Jonas Maurstad
Å-finne-seg-selv-kan-være-straffen-for-å-lete
Jeg tror på at man må være seg selv og følge drømmene sine, selv om andre tror de umulig lar seg gjennomføre. -Drøm
jeg-tror-på-at-man-må-være-seg-selv-og-følge-drømmene-sine-selv-om-andre-tror-umulig-lar-seg-gjennomføre