Å få det som fyller ens tid til også å fylle ens liv, er livskunst.


Å-få-det-som-fyller-ens-tid-til-også-å-fylle-ens-liv-er-livskunst
livskunstdetsomfyllerenstidtilogsåfylleliverlivskunstfå detdet somsom fyllerfyller ensens tidtid tiltil ogsåogså åå fyllefylle ensens liver livskunstÅ få detfå det somdet som fyllersom fyller ensfyller ens tidens tid tiltid til ogsåtil også åogså å fylleå fylle ensfylle ens livÅ få det somfå det som fyllerdet som fyller enssom fyller ens tidfyller ens tid tilens tid til ogsåtid til også åtil også å fylleogså å fylle enså fylle ens livÅ få det som fyllerfå det som fyller ensdet som fyller ens tidsom fyller ens tid tilfyller ens tid til ogsåens tid til også åtid til også å fylletil også å fylle ensogså å fylle ens liv

Det er omveiene, forsinkelsene og sidesporene som beriker ens liv. -Livet
det-er-omveiene-forsinkelsene-og-sidesporene-som-beriker-ens-liv
I mye visdom er det mye sorg. Å øke ens kunnskap betyr å øke ens sorg. -Leo Tolstoj
i-mye-visdom-er-det-mye-sorg-Å-øke-ens-kunnskap-betyr-å-øke-ens-sorg
De fleste av oss kan huske en tid da en bursdag - spesielt hvis det var ens egen - lyste opp verden som om en annen sol var steget. -Robert Wilson Lynd
de-fleste-av-oss-kan-huske-tid-da-bursdag-spesielt-hvis-det-var-ens-egen-lyste-opp-verden-som-om-annen-sol-var-steget
Man mister ikke troen, den opphører ganske enkelt å forme ens liv. -Georges Bernanos
man-mister-ikke-troen-den-opphører-ganske-enkelt-å-forme-ens-liv
Det er tider i ens liv da år er som dager, og dager som år. -Tid
det-er-tider-i-ens-liv-da-år-er-som-dager-og-dager-som-år
Den beste måten å forberede alderdommen på, er å ikke la noen gleder gå fra seg. Da ville man bli naturlig mett av dage og ikke beklage det når ens tid er omme. -Fanny zu Reventlow
den-beste-måten-å-forberede-alderdommen-på-er-å-ikke-noen-gleder-gå-fra-seg-da-ville-man-bli-naturlig-mett-av-dage-og-ikke-beklage-det-når-ens