Å, der er er så mang en holden mann som ryker av pinnen. En er for god av seg; går hen og kausjonerer ...


Å-der-er-er-så-mang-holden-mann-som-ryker-av-pinnen-en-er-for-god-av-seg-går-hen-og-kausjonerer
henrik ibsenderermangholdenmannsomrykeravpinnenforgodseggårhenogkausjonererder erer erer såså mangmang enen holdenholden mannmann somsom rykerryker avav pinnenen erer forgod avav seggår henhen ogog kausjonererkausjonererder er erer er såer så mangså mang enmang en holdenen holden mannholden mann sommann som rykersom ryker avryker av pinnenen er forer for godfor god avgod av seggår hen oghen og kausjonererog kausjonererder er er såer er så manger så mang enså mang en holdenmang en holden mannen holden mann somholden mann som rykermann som ryker avsom ryker av pinnenen er for goder for god avfor god av seggår hen og kausjonererhen og kausjonererder er er så manger er så mang ener så mang en holdenså mang en holden mannmang en holden mann somen holden mann som rykerholden mann som ryker avmann som ryker av pinnenen er for god aver for god av seggår hen og kausjonerer

Vi ønsker ikke å være som lederne under den franske revolusjonen, som sa: Der går mitt folk. Jeg må finne ut hvor de går hen, så jeg kan lede dem. -Politikk
vi-ønsker-ikke-å-være-som-lederne-under-den-franske-revolusjonen-som-sa-der-går-mitt-folk-jeg-må-finne-ut-hvor-går-hen-så-jeg-kan-lede-dem
Mang en mann som forelsker seg i et smilehull, gjør den feilen å gifte seg med hele jenta. -Smil
mang-mann-som-forelsker-seg-i-et-smilehull-gjør-den-feilen-å-gifte-seg-med-hele-jenta
Vårt ytre liv går hen i ensomhet, hvor vi er hjemsøkt av andres masker. Vårt indre liv går hen i ensomhet, hvor vi er hjemsøkt av vår egen maske. -Eugene O'Neill
vårt-ytre-liv-går-hen-i-ensomhet-hvor-vi-er-hjemsøkt-av-andres-masker-vårt-indre-liv-går-hen-i-ensomhet-hvor-vi-er-hjemsøkt-av-vår-egen-maske
Der er en god tid, før fremskrittet går for vidt. -Poul Henningsen
der-er-god-tid-før-fremskrittet-går-for-vidt
Hvis det i sannhet skal lykkes å føre et menneske hen til et bestemt sted, må man først passe på å finne ham der hvor han er og begynne der. Dette er hemmeligheten i all hjelpekunst. -Søren Kierkegaard
hvis-det-i-sannhet-skal-lykkes-å-føre-et-menneske-hen-til-et-bestemt-sted-må-man-først-passe-på-å-finne-ham-der-hvor-han-er-og-begynne-der
Alle veier går samme steds hen. -Vei
alle-veier-går-samme-steds-hen