Å bli sitert av og til er den eneste berømmelsen jeg bryr meg om.


Å-bli-sitert-av-og-til-er-den-eneste-berømmelsen-jeg-bryr-meg-om
alexander smithblisitertavogtilerdenenesteberømmelsenjegbryrmegomÅ blibli sitertsitert avav ogog tiltil erer denden enesteeneste berømmelsenberømmelsen jegjeg bryrbryr megmeg omÅ bli sitertbli sitert avsitert av ogav og tilog til ertil er dener den enesteden eneste berømmelseneneste berømmelsen jegberømmelsen jeg bryrjeg bryr megbryr meg omÅ bli sitert avbli sitert av ogsitert av og tilav og til erog til er dentil er den enesteer den eneste berømmelsenden eneste berømmelsen jegeneste berømmelsen jeg bryrberømmelsen jeg bryr megjeg bryr meg omÅ bli sitert av ogbli sitert av og tilsitert av og til erav og til er denog til er den enestetil er den eneste berømmelsener den eneste berømmelsen jegden eneste berømmelsen jeg bryreneste berømmelsen jeg bryr megberømmelsen jeg bryr meg om

Det at det finnes noen som bryr seg om meg, og noen som jeg bryr meg om, er jo selve bekreftelsen på at jeg er til og har en egenverdi som person. -Inge Lønning
det-at-det-finnes-noen-som-bryr-seg-om-meg-og-noen-som-jeg-bryr-meg-om-er-jo-selve-bekreftelsen-på-at-jeg-er-til-og-har-egenverdi-som-person
Jeg liker ikke å bli intervjuet. Det innebærer alltid en fare for å bli feilsitert, eller det som er enda verre, å bli sitert nøyaktig. -Stanley Kubrick
jeg-liker-ikke-å-bli-intervjuet-det-innebærer-alltid-fare-for-å-bli-feilsitert-eller-det-som-er-enda-verre-å-bli-sitert-nøyaktig
Selv den minste gode gjerning sier: «Jeg bryr meg», «Du er verdifull», «Jeg tenker på deg.» -Jenny de Vries
selv-den-minste-gode-gjerning-sier-jeg-bryr-meg-du-er-verdifull-jeg-tenker-på-deg
Jeg har lyst til å bli gammel og få med meg hele livsutviklingen. Bli en sånn gammel dame som er døv når hun vil og hytter med knyttneven til ungdommen. Det gleder jeg meg veldig til. -Kvinner og alder
jeg-har-lyst-til-å-bli-gammel-og-få-med-meg-hele-livsutviklingen-bli-sånn-gammel-dame-som-er-døv-når-hun-vil-og-hytter-med-knyttneven-til
Jeg er det eneste mennesket i hele verden jeg kunne tenke meg å bli ordentlig kjent med. -Oscar Wilde
jeg-er-det-eneste-mennesket-i-hele-verden-jeg-kunne-tenke-meg-å-bli-ordentlig-kjent-med
Men engang før, tenker jeg, må jeg vel ha smakt denne fred eftersom jeg går her og nynner og er henrykt og bryr meg om hver sten og hvert strå og disse synes å bry seg om meg igjen. Vi er kjente. -Knut Hamsun
men-engang-før-tenker-jeg-må-jeg-vel-smakt-denne-fred-eftersom-jeg-går-her-og-nynner-og-er-henrykt-og-bryr-meg-om-hver-sten-og-hvert-strå-og