Å bli lykkelig ligger ikke i å eie mye, men i å elske mye og å håpe.


Å-bli-lykkelig-ligger-ikke-i-å-eie-mye-men-i-å-elske-mye-og-å-håpe
lykkeblilykkeligliggerikkeeiemyemenelskemyeoghåpeÅ blibli lykkeliglykkelig liggerligger ikkeikke iå eieeie myemen iå elskeelske myemye ogog åå håpeÅ bli lykkeligbli lykkelig liggerlykkelig ligger ikkeligger ikke iikke i åi å eieå eie myemen i åi å elskeå elske myeelske mye ogmye og åog å håpeÅ bli lykkelig liggerbli lykkelig ligger ikkelykkelig ligger ikke iligger ikke i åikke i å eiei å eie myemen i å elskei å elske myeå elske mye ogelske mye og åmye og å håpeÅ bli lykkelig ligger ikkebli lykkelig ligger ikke ilykkelig ligger ikke i åligger ikke i å eieikke i å eie myemen i å elske myei å elske mye ogå elske mye og åelske mye og å håpe

Lykke ligger ikke i selve lykken, men i strevet etter å bli lykkelig. -Lykke
lykke-ligger-ikke-i-selve-lykken-men-i-strevet-etter-å-bli-lykkelig
Å være rik betyr ikke å eie mye, men å være tilfreds med det en har. -Rikdom
Å-være-rik-betyr-ikke-å-eie-mye-men-å-være-tilfreds-med-det-har
Minnene ligger ikke igjen der man forlot dem. Man har slept dem med seg gjennom livets krokveier. Som en kjelke å dra på, mye har ramlet av, og mye har kommet til. -Minne
minnene-ligger-ikke-igjen-der-man-forlot-dem-man-har-slept-dem-med-seg-gjennom-livets-krokveier-som-kjelke-å-dra-på-mye-har-ramlet-av-og-mye-har
Spis halvparten så mye, sov dobbelt så mye, drikk tre ganger så mye og le fire ganger så mye - så kommer du til å leve til noen slår deg i hjel. -Ukjent
spis-halvparten-så-mye-sov-dobbelt-så-mye-drikk-tre-ganger-så-mye-og-le-fire-ganger-så-mye-så-kommer-du-til-å-leve-til-noen-slår-deg-i-hjel
Det er ikke mye ugjort. Men det er mye jeg gjerne skulle ha gjort. -Kjell Nupen
det-er-ikke-mye-ugjort-men-det-er-mye-jeg-gjerne-skulle-gjort
Den eneste fordelen med å eie de store verkene i litteraturen, ligger i det de kan hjelpe oss til å bli. -George Santayana
den-eneste-fordelen-med-å-eie-store-verkene-i-litteraturen-ligger-i-det-kan-hjelpe-oss-til-å-bli