Å beherske språket er det viktigste for mennesket. Ved siden av kyssing er dette den mest spennende formen for kommunikasjon.


Å-beherske-språket-er-det-viktigste-for-mennesket-ved-siden-av-kyssing-er-dette-den-mest-spennende-formen-for-kommunikasjon
språkbeherskespråketerdetviktigsteformennesketvedsidenavkyssingdettedenmestspennendeformenkommunikasjonÅ beherskebeherske språketspråket erer detdet viktigsteviktigste forved sidensiden avav kyssingkyssing erer dettedette denden mestmest spennendespennende formenformen forÅ beherske språketbeherske språket erspråket er deter det viktigstedet viktigste forviktigste for mennesketved siden avsiden av kyssingav kyssing erkyssing er detteer dette dendette den mestden mest spennendemest spennende formenspennende formen forformen for kommunikasjonÅ beherske språket erbeherske språket er detspråket er det viktigsteer det viktigste fordet viktigste for mennesketved siden av kyssingsiden av kyssing erav kyssing er dettekyssing er dette dener dette den mestdette den mest spennendeden mest spennende formenmest spennende formen forspennende formen for kommunikasjonÅ beherske språket er detbeherske språket er det viktigstespråket er det viktigste forer det viktigste for mennesketved siden av kyssing ersiden av kyssing er detteav kyssing er dette denkyssing er dette den mester dette den mest spennendedette den mest spennende formenden mest spennende formen formest spennende formen for kommunikasjon

Krangelen er den mest avanserte form for kommunikasjon. -Krangel
krangelen-er-den-mest-avanserte-form-for-kommunikasjon
Å forvente å få noe for ingenting er den mest populære formen for håp. -Håp
Å-forvente-å-få-noe-for-ingenting-er-den-mest-populære-formen-for-håp
Retten til å få være alene er den mest omfattende av rettigheter, og den rett som er mest verdsatt av det siviliserte mennesket. -Louis Brandeis
retten-til-å-få-være-alene-er-den-mest-omfattende-av-rettigheter-og-den-rett-som-er-mest-verdsatt-av-det-siviliserte-mennesket
Det viktigste i kommunikasjon er å høre det som ikke sies. -Kommunikasjon
det-viktigste-i-kommunikasjon-er-å-høre-det-som-ikke-sies
Mennesket kan handle klokt på tre måter: - ved ettertanke, det er den edleste. - ved imitasjon, det er den letteste. - ved erfaring, det er den bitreste. -Konfucius
mennesket-kan-handle-klokt-på-tre-måter-ved-ettertanke-det-er-den-edleste-ved-imitasjon-det-er-den-letteste-ved-erfaring-det-er-den
Slurv ikke med språket! Evnen til å uttrykke seg i ord er av aller største betydning. Nest etter å kysse finnes det ikke noe mer spennende form for kontakt. -Språk
slurv-ikke-med-språket-evnen-til-å-uttrykke-seg-i-ord-er-av-aller-største-betydning-nest-etter-å-kysse-finnes-det-ikke-noe-mer-spennende-form-for