Å behandle folk er som å ha søle i hånden – klemmer du, spruter den ut – lar du den være, renner den bort, men holder du den varsomt, kan du klare det.


Å-behandle-folk-er-som-å-søle-i-hånden-klemmer-du-spruter-den-ut-lar-du-den-være-renner-den-bort-men-holder-du-den-varsomt-kan-du-klare-det
seg selv og andrebehandlefolkersomsølehåndenklemmerduspruterdenutlarduværerennerbortmenholdervarsomtkanklaredetÅ behandlebehandle folkfolk erer somsom åha sølesøle ii håndenhånden –– klemmerklemmer duspruter denden utut –– larlar dudu denden værerenner denden bortmen holderholder dudu denden varsomtkan dudu klareklare detÅ behandle folkbehandle folk erfolk er somer som åsom å haå ha søleha søle isøle i håndeni hånden –hånden – klemmer– klemmer duspruter den utden ut –ut – lar– lar dular du dendu den værerenner den bortmen holder duholder du dendu den varsomtkan du klaredu klare det

Ungdom er som most: Den lar seg ikke stanse, den må gjære og renner over. -Ungdom
ungdom-er-som-most-den-lar-seg-ikke-stanse-den-må-gjære-og-renner-over
Det kan sies mye om ny musikk. Det lar seg sikkert hevde at den er ny, men om den også er musikk, kan være mer tvilsomt. -Charles B. Middelthon
det-kan-sies-mye-om-ny-musikk-det-lar-seg-sikkert-hevde-at-den-er-ny-men-om-den-også-er-musikk-kan-være-mer-tvilsomt
Menneskeheten lar seg aldri berøve en illusjon som den har nytte av. Den ville tro på udødeligheten selv om den visste at den tok feil. -Friedrich Nietzsche
menneskeheten-lar-seg-aldri-berøve-illusjon-som-den-har-nytte-av-den-ville-tro-på-udødeligheten-selv-om-den-visste-at-den-tok-feil
Små barn lever uavbrutt i inspirasjonen, og den holder seg så lenge den får lov, den kan holde livet ut. -Aksel Sandemose
små-barn-lever-uavbrutt-i-inspirasjonen-og-den-holder-seg-så-lenge-den-får-lov-den-kan-holde-livet-ut
Jeg er kommet hit bærende på en olivengren i den ene hånden og en frihetskjempers gevær i den andre. La ikke olivengrenen falle fra hånden min. -Frihet
jeg-er-kommet-hit-bærende-på-olivengren-i-den-ene-hånden-og-frihetskjempers-gevær-i-den-andre-la-ikke-olivengrenen-falle-fra-hånden-min