Å avsløre kunsten og skjule kunstneren - det er kunstens mål.


Å-avsløre-kunsten-og-skjule-kunstneren-det-er-kunstens-mål
kunstavslørekunstenogskjulekunstnerendeterkunstensmålÅ avsløreavsløre kunstenkunsten ogog skjuleskjule kunstnerenkunstnerendetdet erer kunstenskunstens målÅ avsløre kunstenavsløre kunsten ogkunsten og skjuleog skjule kunstnerenskjule kunstnerendet erdet er kunstenser kunstens målÅ avsløre kunsten ogavsløre kunsten og skjulekunsten og skjule kunstnerenog skjule kunstnerendet er kunstensdet er kunstens målÅ avsløre kunsten og skjuleavsløre kunsten og skjule kunstnerenkunsten og skjule kunstnerendet er kunstens mål

Originalitet er kunsten å skjule sine kilder. -Original
originalitet-er-kunsten-å-skjule-sine-kilder
Ved å avsløre våre hemmeligheter kan vi slippe unna det som holder oss nede. -Margreth Olin Mykløen
ved-å-avsløre-våre-hemmeligheter-kan-vi-slippe-unna-det-som-holder-oss-nede
Kunsten å være vis er kunsten å vite hva en skal overse. -Visdom
kunsten-å-være-vis-er-kunsten-å-vite-hva-skal-overse
Kunsten å skrive er kunsten å oppdage hva du egentlig mener. -Skrive
kunsten-å-skrive-er-kunsten-å-oppdage-hva-du-egentlig-mener
Stor er kunsten å begynne, men større er kunsten å avslutte. -Henry Wadsworth Longfellow
stor-er-kunsten-å-begynne-men-større-er-kunsten-å-avslutte